Для майбутніх дошкільнятОбстеження рівня мовленнєвого розвитку дитини старшого дошкільного віку вдома

- Підвищуйте свою обізнаність із типовими віковими особливостями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку дитини старшого дошкільного віку для того, щоб адекватно оцінити рівень готовності власної дитини до шкільного навчання і за потреби вчасно надати допомогу.

- Пам’ятайте, що на час вступу до школи дитині дуже важливо мати відповідний рівень мовленнєвого розвитку. Так, дитина в цей віковий період:

· оволодіває правильним звуковим оформленням слова;

· чітко й зрозуміло вимовляє всі звуки, не замінює, не пропускає і не спотворює їх у словах;

· має багатий словниковий запас, граматично правильне мовлення;

· будує різні за структурою речення;

· узгоджує слова в роді, числі та відмінку, правильно відмінює часто вживані слова;

· може розповісти пережиту нею історію, переказати зміст казки, розповіді, описати предмети, які її оточують, розкрити зміст картини, сутність деяких явищ навколишньої дійсності.

- Самостійно проаналізуйте загальний рівень розвитку дитини та визначте її готовність до школи за допомогою відповідних дидактичних ігор та вправ.

- Для самостійного обстеження рівня мовленнєвого розвитку дитини забезпечте вдома належні умови, зокрема:

· .добре провітріть приміщення, у якому відбуватиметься заняття з дитиною;

· забезпечте абсолютну тишу;

· створіть спокійну, доброзичливу атмосферу спілкування.

- Заздалегідь підготуйте необхідні предмети, іграшки та картинки для унаочнення завдань обстеження.

- Проводьте обстеження так: один із дорослих спілкується з дитиною і, граючись, з’ясовує питання, які його цікавлять. А другий дорослий фіксує відповіді дитини, записуючи кожне слово.

- Не виправляйте відповіді дитини, якщо вона відповідає на запитання неправильно.

- Не наполягайте на відповіді, якщо дитина мовчить.

- Не сваріть і не соромте дитину за будь-якої відповіді. Натомість схвалюйте всі її відповіді.

- Зауважте: якщо дитина відповідає й одразу ж дає іншу відповідь — виправляється, це свідчить про те, що вона не впевнена у правильності своєї відповіді. Відтак за кілька днів повторно виконайте з дитиною це завдання. Якщо обидві відповіді збігаються, вважайте, що завдання виконане правильно.

- Обстежуючи рівень мовленнєвої компетентності дитини старшого дошкільного віку, оцініть стан її фонематичного слуху та розвитку зв’язного мовлення.

- Проаналізуйте вміння дитини:

· класифікувати предмети чи зображення на предметних картинках за родовими ознаками;

· виокремлювати зайве слово із семантичного ряду;

· утворювати

· зменшувально-пестливі форми іменників із використанням суфіксів;

· іменники у множині від іменників у формі однини;

· вживати в мовленні —прийменники;

· іменники в родовому відмінку;

· імена в орудному відмінку;

· узгоджувати іменники з числівниками;

· правильно вимовляти багатоскладові слова.

- Організовуючи обстеження, дотримуйтеся таких правил, як:

· проводьте обстеження лише тоді, коли дитина цілком здорова і в доброму гуморі;

· припиняйте обстеження, якщо дитина відмовляється розв’язувати завдання або в неї помітно згасає інтерес;

· розпочинайте наступне обстеження з того розділу чи питання, на якому зупинилися минулого разу;

· проводьте всі завдання обстеження.

- Визначте коло питань, над якими слід додатково попрацювати, якщо з’ясовано, що дитина слабко контролює своє мовлення.

- Зверніться по допомогу до фахівців, якщо дитина зовсім не впоралася з поставленими діагностичними завданнями.

Кiлькiсть переглядiв: 85