• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка медсестри

Сайт

ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

"Медична сестра в дитячому садочку, як диспетчер в аеропорту - така ж відповідальність, тільки помилки пізнаються через роки".

Медичне забезпечення вихованців ДНЗ «Теремочок» здійснює лікар, який перебуває у штаті дитячої поліклініки та середній медичний персонал, що складається в штаті ДНЗ, які поряд з адміністрацією установи несуть відповідальність за здоров'я, фізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм , режиму дня і якість харчування..

У своїй роботі лікар-педіатр, медичні сестри керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Лікар-педіатр, медичні сестри проводять медичні огляди дітей при прийомі в дошкільний навчальний заклад та здійснюють медичний контроль за перебігом періоду адаптації, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.

Медпрацівники проводять аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляють план оздоровлення, здійснюють контроль за виконанням рекомендацій фахівців, інформують батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати.

Протягом року лікар – педіатр, медичні сестри здійснюють постійний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, організацією загартування та харчування. Медпрацівники забезпечують контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових та вірусних інфекцій , харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.

У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку медичні сестри систематично розміщують результати контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетні. Щомісячно на педгодинах, нарадах при завідуючій, апаратних нарадах обговорються питання дотримання санітарно-гігієнічних умов в закладі, результати медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей; результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, рухового режиму, лікувально-профілактичної, оздоровчої роботи з малюками; питання організації роботи з ослабленими дітьми, зниження рівня захворюваності серед вихованців тощо.

Щоденна робота з підтримки здоров'я дітей в ДНЗ складається з періодичного особистого контролю за санітарно-протиепідемічним режимом, гігієнічними і загартовуючими заходами, огляду всіх новоприбулих дітей і повернулися після хвороби, розподіл дітей за групами з призначенням їм режиму дня з урахуванням віку і здоров'я, своєчасного проведення профілактичних щеплень, контролю харчування зі складанням та впровадженням 10-денного меню, індивідуального для різних груп дітей з урахуванням здоров'я і віку, ведення освітніх програм для батьків.

Функціональні обов'язки медичних працівників, обслуговуючих дітей в освітніх установах

1. Первинна профілактика

1.1. Контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ДНЗ

1.2. Контроль та надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу:

• Участь у складанні навчального розкладу.

• Складання режиму дня і занять

2. Харчування:

• Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування.

• Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку.

• Складання меню.

• Бракеражу готової продукції.

• Контроль за виконанням натуральних норм

3. Фізичне виховання:

• Здійснення контролю за організацією фізичного виховання, загартовуватися

• Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою

• Оцінка фізичної підготовленості дітей

4. Гігієнічне виховання в дитячому колективі:

• Рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання, формування навичок здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції.

• Організація заходів з профілактики короткозорості, карієсу, порушень постави.

Контроль за гігієнічним вихованням.

5. Імунопрофілактика:

• Вакцинація.

• Контроль за станом здоров'я після щеплення, реєстрація місцевої та загальної реакції на щеплення

6. Заходи щодо забезпечення адаптації в освітньому закладі:

• Контроль за перебігом медико-педагічної корекції.

• Проведення медико-педагогічних заходів щодо формування функціональної готовності до навчання

• Рекомендації з адаптації та її корекції (спільно з педагогом)

7. Ведення документації (медична форма на дитину,виписки і довідки для лікувально-профілактичних установ, літніх оздоровчих установ. інш.)

8. Диспансеризація:

• Проведення (спільно з педагогом) скринінг тестів з виявлення відхилень у стані здоров'я, оцінка фізичної підготовленості дітей.

• Рекомендації педагогічному персоналу з корекції відхилень у стані здоров'я.

• Проведення призначених оздоровчих заходів та контроль за їх виконанням в освітніх установах

Примітка:

• Медична допомога дошкільникам безпосередньо в освітній установі здійснюється середнім медичним персоналом. які мають спеціальну підготовку з організації профілактичної та оздоровчої роботи.

• Диспансерне спостереження за дітьми. що мають хронічні захворювання. здійснюється лікувально-профілактичним закладом.

• Медичне забезпечення дітей здійснюється за діючими нормативними документами.

• Медичні працівники спільно з педагогічним колективом беруть безпосередню участь у заходах з охорони здоров'я дітей.

• Медичні працівники. зайняті медичним забезпеченням дітей в організованих колективах. можуть залучатися до участі у проведенні літньої оздоровчої компанії.

Медична сестра спостерігає за чистотою. тишею і порядком у приміщеннях; навчає дітей та їх батьків правилам особистої гігієни; стежить за харчуванням дітей. бере участь у санітарно-просвітницькій роботі. В обов'язки медичної сестри входить контроль за харчуванням дітей. а при необхідності і особисту участь в роздачі їжі. годування дітей молодшого віку; контроль за продуктами та їх правильним зберіганням.

Медична сестра відповідає за зразкове утримання медичного пункту. справний стан медичного і господарського інвентарю; дотримується правил зберігання лікарських засобів; становить вимоги на лікарські засоби; перев'язувальні матеріали та предмети догляду за дітьми.

В обов'язки медсестри входить ознайомлення батьків з правилами внутрішнього розпорядку, режимом дня та правилами особистої гігієни .

Кiлькiсть переглядiв: 317