ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДНЗ «ТЕРЕМОЧОК» НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Реалізовувати завдання з формування та розвитку національної свідомості, патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через виховання любові до України, розвиненої духовності, моральності, національної культури.

2.Забезпечити взаємодію педагогів, медичних працівників та батьків у питаннях зміцнення психічного, фізичного здоров'я дітей та формування у них здорового способу життя.

3. Продовження роботи з підвищення якості дошкільної освіти через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу.

4. Забезпечити якісну організацію освітньо-виховного процесу, спрямованого на формування основ економічної грамотності як невід'ємної складової соціалізації сучасної дитини, формування логіко-математичної компетенції у світлі через впровадження сучасних технологій особистісного розвитку та екологічної культури , на основі принципів сталого розвитку.

Кiлькiсть переглядiв: 25